BUSEN 5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

0

BUSEN 5. Olağan genel kurulu 13.11.2020 tarihinde ‘Atatürk Cad. Tecer İş merkezi K:2 Sivas ’  adresinde saat 10:00 da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul aynı yer ve saatte 27.11.2020 tarihinde çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM (Saat: 10:00 -12:00)

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 3. Divan Seçimi
 4. Genel Başkanın Konuşması
 5. Denetleme Kurulu Raporunun okunması, Müzakeresi ve ibrası
 6. Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve okunması
 7. Mali Raporun okunması, müzakeresi ve ibrası
 8. Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve ibrası
 9. Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin müzakeresi ve kara bağlanması
 10. Tüzük değişikliği
 11. Misafirlerin konuşması
 12. Dilek ve temenniler

GÜNDEM ( Saat: 13: 00 – 17:00 )

       13.Zorunlu organların seçimi

14. Konfederasyon Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

       15.Kapanış �

Share.

About Author

Leave A Reply