BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

TEMEL İLKELERİMİZ
Siyasi partilerin vesayetine ve boyunduruğuna karşı çıkan, piyon ve payanda
olmayan, gücünü çalışanlardan alan bağımsız bir sendikacılık…
Sendikal hakları; sınıf veya siyasi iktidar mücadelesine payanda yapan
anlayışın yerine, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi
hedefleyen kitle sendikacılığı…
Üyelerinin haklarını hükümetlere peşkeş çeken sarı sendikacılık anlayışını da,
üyelerini salt ideolojik amaçlarla sokağa dökerek kamu düzenini zaafa
uğramayı amaçlayan ideolojik sendikacılık anlayışını da tarihe gömecek
gerçek sendikacılık…
Çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine diyalogu arayan, ancak hak alma ve
hak aramada kararlı, ısrarlı ve mücadeleci bir sendikacılık…
2000’li yıllarda üyelerini aile bireyleri ile birlikte bilgi toplumuna hazırlamayı
ve kazandırmayı amaçlayan bilgi sendikacılığı….
Sendikal hakları; örgütlenme, toplu pazarlık, grev, siyaset ve yönetime katılma
haklarının bir bütünü olarak gören çağdaş sendikacılık…
Çalışanlarını aile sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir gelire sahip
olmalarını sendikal örgütlenmenin asgari şartı sayan refah sendikacılığı…
Hak arama ve hak almanın yanı sıra,; topluma götürülen hizmetlerde
verimlilik, üretkenlik, hakkaniyet ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlayan hizmet
sendikacılığı…
Sendika içi demokrasinin tam anlamıyla işlediği, tabandan tavana katılımın
tüm üyelere açık olduğu, her göreve serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve
döküm esaslarına göre yapılacak seçimlerle gelinen demokratik bir
sendikacılık…
Emeği ve alın terini en yüce değer kabul eden, üyelerini arkasında değil
yanında gören ve onlarla birlikte yürüyen hak sendikacılığı…
BASK
‘Bağımsızlık benim karakterimdir.’
Mustafa Kemal ATATÜRK

Sendikalarımız

Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası
Bağımsız Büro Sendikası
Bağımsız Ulaştırma Sendikası
Bağımsız Yapı-İmar Sendikası
Bağımsız Haber Sendikası
Bağımsız Sağlık Sen
Birlik Sağlık Sen
Teç-Sen