Yönetim Kurulu

Tuncay ALTUN (Genel Başkan)

Mehmet Fatih ERTEN (Genel Başkan Yardımcısı)

Faruk ZEYTUN (Genel Mali Sekreter)

Ümit Turan TERZAN (Genel Teşkilat Sekreteri)

Mehmet KIRDEMİR (Genel Eğitim Sekreteri)

Kemal BAŞPINAR (Gen. Basın-Yayın ve Sos. İşler Sekreteri)

Rasim CÖMERT (Gen. mevz. ve Top. Grş. Sekreteri)