BASK VII. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Konfederasyonumuz VII. Olağan Genel Kurulu 7/8 Mayıs  2022 tarihlerinde “Anadolu Hotels (Büyük Anadolu Oteli), Büğdüz Mah., Küme Evleri No: 273/1 Akyurt/ANKARA” adresinde saat 10 00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yer ve saatte 14/15 Mayıs 2022 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulun 2. günü gerçekleşecek seçimler “İzmir 2. Cad. TURTES İş Hanı, No:34, Kat: 4 Kızılay/Ankara” adresindeki Konfederasyon hizmet binasında 09 00-17 00 saatleri arasında yapılacaktır.

Genel Kurul Delegelerimize duyurulur.

GÜNDEM:

 1. Gün: 7 Mayıs 2022 (Cumartesi) (Saat 10 00)
 2. Açılış.
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 4. Divan Teşekkülü
 5. Genel Başkanın konuşması
 6. Misafirlerin konuşmaları
 7. Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Raporunun Okunması, Tartışılması ve İbrası
 8. Tahmini Bütçe Önerisinin Okunması, Tartışılması ve Karara Bağlanması
 9. Tüzük Değişikliği
 10. Yönetim Kuruluna Devredilecek Yetkilerin Tartışılması ve Karara Bağlanması,
 11. Zorunlu Organlara Adaylık Başvurularının Yapılması,
 12. Dilek ve temenniler.
 1. Gün: 8 Mayıs 2022 (Pazar) (Saat 09 00-17 00)
 2. Seçimler (Seçimler “İzmir 2. Cad. TURTES İş Hanı, No:34, Kat: 4 Kızılay/Ankara” adresindeki Konfederasyon hizmet binasında 09 00-17 00 saatleri arasında yapılacaktır.
 3. Kapanış.

Bir yanıt yazın