2015 YILINI KAYBETTİK, MEMURA İKRAMİYE VERİLMESİ ŞART OLDU

2015 YILINI KAYBETTİK, MEMURA İKRAMİYE VERİLMESİ ŞART OLDU.
HÜKUMET SİNEKTEN YAĞ ÇIKARMAKTAN VAZGEÇMELİDİR

BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Bayram Zengin bir basın açıklaması yaparak; açıklanan Aralık ayı TÜFE oranı ile memurlara ve emeklilerine enflasyon farkı alacağı doğduğunu söyledi.
BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN, basın açıklamasında şöyle dedi:
“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Aralık ayı enflasyon oranı (TÜFE) % 0,21 artarak, 2015 yılının 12 aylık enflasyonu % 8.81 olarak gerçekleşmiştir.
Memur ve emeklilerine, 2015 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı ile birlikte Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam % 7,76 oranındaki artış ile Aralık ayının % 8,81’lik enflasyonu karşılaştırıldığında, Ekim ayından itibaren cepten yiyen memur ve emeklilerinin Aralık ayı sonu itibariyle % 1,05 oranında enflasyon alacağı doğmuştur.
2015 yılında Nisan ayından itibaren yüzde 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine geçiş nedeniyle başlayan ek vergi kayıplarına, Eylül ayından itibaren de tüm memurların aylıklarından, emeklilik kesintisinin artırılması nedeniyle aylık 19,84 lira ek kesinti eklenmiştir.
Kamu işçileri 2015 yılı için yüzde 6 + 5 artış ile 500 lira tutarında Denge Ödeneği alırken, 80 gün arayla aynı Hükümet ve aynı Bakan ile toplu sözleşme imzalayan sözde yetkili sendikalar, 2014 yılı enflasyon farkını Hükümete hibe ederek; görüşülmesi gereken ikramiye, ek ödeme, harcırah, doğum ve ölüm yardımları vb konuları 13 yıldır yaptıkları gibi toplu sözleşme masasına bile getirememişlerdir.
Sonuç olarak, yıllık büyümeden refah payı alamayan ve tamamına yakını yoksulluk sınırının altında aylık alan memur ve emeklileri 2015 yılını kayıpla kapatmıştır.

MEMURLARA İKRAMİYE VERİLMESİ 2016 YILI BÜTÇESİNE GİRMELİDİR
Enflasyon farkının ödenmesi veya ödenmemesinden önce memurların rahat nefes alabilmek için hükumetin yeni adımlar atmasına ihtiyacı vardır.
Hükumet, kamuda istihdam edilen işçilere her yıl 2 adet tam (26 günlük ücret tutarı) 4 adet yarım (13 günlük ücret tutarı) ve 1 kez de 500 lira tutarında Denge Ödeneği adıyla toplamda 7 ikramiye vermektedir. Kamu işçilerine toplu sözleşme ile verilmekte olan ikramiyenin, yasa kapsamında olmasına rağmen memurlarla yapılan toplu sözleşmelerde gündeme gelmemesi hem Hükumetin hem de pazarlığı yürüten sendikaların ayıbı ve utancıdır.
2016 yılı başlarken Hükumetin memurlara bir jest yaparak, toplu sözleşme masasında çözülmesi gerekirken gündeme dahi gelmeyen memurlara ikramiye verilmesi konusunu yeni bütçe kapsamına almasını istiyor ve bekliyoruz.
Hükumet, nasıl toplu sözleşmede karara bağlanması gereken harcırahı, ölüm ve doğum yardımlarını 4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesini ihlal ederek tek taraflı belirliyorsa, aynı şekilde hayırlı bir ihlalde daha bulunarak memurlara ikramiye verilmesi konusunu da tek taraflı olarak çözmelidir.
Artık memurlara ikramiye verilmesi talebimiz karşılanmalıdır

HÜKUMET SİNEKTEN YAĞ ÇIKARMAKTAN VAZGEÇMELİDİR
Öte yandan 2016 yılında uygulanacak harç, vergi ve benzeri ödemelerde yeniden belirleme oranı olarak % 5.58 rakamı belirlendiği halde, 2016 yılı vergi matrahı belirlenirken % 5,58 yerine % 5 oranı uygulanmış, buna bağlı olarak 12 600 lira olan vergi matrahı 12 670 lira yerine 12 600 lira olmuştur. Dolayısıyla memurlar, 2016 yılında yüzde 15’lik vergi diliminden yüzde 20’lik vergi dilimine bir ay daha önce gireceklerdir.
Hükümeti; bu tür sinekten yağ çıkarmayı ve en küçük fırsatı değerlendirerek memurun cebini tırtıklamayı amaçlayan cinliklerden uzak durmaya çağırıyoruz.
BASK BASIN BÜROSU

Bir yanıt yazın