Busen 6. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yönetim Kurulumuz toplanarak 13.11.2020 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulunda yönetim kuruluna verilen yetkiye binaen ve tüzüğümüz gereği sendikamız BUSEN 6. Olağan genel kurulunun 12.12.2023 tarihinde Atatürk Cad. Millet İşhanı No: 6 K:4 PTT Karşısı Sivas adresinde saat 11:00 de aşağıdaki gündemle toplanmasına,
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurulumuz aynı yer ve saatte 26.12.2023 tarihinde çoğunluk şartı aranmaksızın toplanmasına karar vermiştir.

GÜNDEM (Saat: 11:00 -12:00)
1.Açılış
2.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3.Divan Seçimi
4.Genel Başkanın Konuşması
5.Denetleme Kurulu Raporunun okunması, Müzakeresi ve ibrası
6.Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve okunması
7.Mali Raporun okunması, müzakeresi ve ibrası
8.Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve ibrası
9.Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin müzakeresi ve kara bağlanması
10.Tüzük değişikliği
11.Misafirlerin konuşması
12.Dilek ve temenniler
GÜNDEM ( Saat: 12: 00 – 17:00 )
13.Zorunlu organların seçimi ve Üst Kurul Delege seçimi
14.Kapanış

 

Bir yanıt yazın