BASK: “ŞUBAT AYI ENFLASYONU MEMUR VE EMEKLİLERE EK ZAMMI VE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇİLMESİNİ ZORUNLU KILMAKTADIR”

BASK: “ŞUBAT AYI ENFLASYONU MEMUR VE EMEKLİLERE EK ZAMMI VE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇİLMESİNİ ZORUNLU KILMAKTADIR”

BASK Genel Başkanı Bayram Zengin Şubat ayı enflasyon oranının açıklanması nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, açıklanan ısmarlama enflasyon oranının memur ve emeklilerin aylıklarına ek zammı ve eşel-mobil sitemine geçilmesini zorunlu kıldığını söyledi.

Zengin, basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“TÜİK tarafından açıklanan ısmarlama rakamlara göre, Şubat ayında enflasyon (TÜFE)  % 4.81 artmıştır. 2022 yılının ilk iki ayındaki (Ocak-Şubat) TÜFE artışı ise kümülatif  % 16.45’tir.

Bağımsız araştırma grubu olan ENAGRUP (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre Şubat ayı enflasyonu % 5,44, Aralık ayına göre yılın ilk iki aylık enflasyonu ise % 21.5’tir.

2022 yılının ilk iki ayında; 6 aylık dönem için verilen % 7.5 oranındaki artışın iki katından fazlası erimiş,  memur ve emeklileri % 8.95 alacaklı hale gelmiştir.

Açıklanan bu oran vatandaşın günlük hayatta bizzat yaşadığı, eşine ve çocuklarına ve varsa diğer aile fertlerine karşı mahcup ve çaresiz kaldığı gerçek enflasyonu değil ısmarlama enflasyonu göstermektedir.

Resmi hesaplamaların TÜİK’in ısmarlama verilerine göre yapılıyor olması memur ve emeklilerin geçim sorununu halı altına süpürmekten başka bir işe yaramamaktadır.

Türk-İş’in araştırmalarına göre 4 kişilik bir ailenin “sağlıklı, dengeli ve yeterli beşlenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması”nı gösteren açlık sınırı Şubat ayı için 4.552,56 TL; “Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı”nı gösteren yoksulluk sınırı ise 15.139,90 TL’ye yükselmiştir.

Asgari ücret 4.253,40 TL, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 5.969,80 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı verilerine göre ortalama emekli aylıkları 2.566,20 TL ile 4.674,40 TL arasında değişmektedir. Bunun anlamı açıktır. Emeklilerin tamamına yakını açlık sınırı altında aylık almaktadır. Memurların tamamına yakını ise yoksulluk sınırı altında aylık almaktadır. Bu şartlar altında ve bu aylıklarla memur ve emeklilerinin insan onuruna yaraşır hayat sürmeleri ve aile sorumluluklarını yerine getirmeleri mümkün değildir.

Vitrin ve raflardaki malların her gün değişen etiketlerini takip etmek ve karşılaştırmak imkansız hale gelmiştir.

Devlet ve resmi kurumların akaryakıta, elektriğe, ekmeğe, suya, ulaşıma ve diğer tüm maddelere “güncelleme” adı altında yaptıkları artışları aylığından başka geliri olmayanların aylıklarına neden yapmadıklarını, alacaklarına saat sektirmeden yaptıkları güncellemeleri, memur ve emeklilerin aylıklarına aylık bazda bile olsa neden yapmadıklarını anlayamıyoruz.

Akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve gıda başta olmak üzere  temel tüketim maddelerinde anında etikete yansıyan artışların memur ve emekliler söz konusu olduğunda aylık bazda bile gündeme gelmemesinin Anayasada ifadesini bulan sosyal devlet anlayışının reddi olduğu bilinmelidir.

Sosyal devlet ilkesi Anayasa  kitapçığının sayfalarından çıkarılıp hayata geçirilmelidir.

Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki: Enflasyon yıllık bazda tek haneli rakamlara ininceye kadar memur ve emeklilerin aylıklarında eşel- mobil sisteme geçilmelidir.

Her konuda ahkam kesen sözde yetkili sendikaların, memur ve emeklilerinin hak ve çıkarları söz konusu olduğunda susturucu takılmışçasına sessiz kalarak uygulamalara onay vermeleri utanç vericidir.

Mart ayında toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulunun ilk gündem maddesi “toplu sözleşme revizyonu ve eşel-mobil siteminin hayata geçirilmesi” olmalıdır.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN ŞUBAT AYI KAYIP VE ALACAKLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı enflasyon oranına göre (aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Ocak ayında yılın ilk altı ayı için yapılan % 7,5  oranı karşılığı 325,34 TL’lik artışın tamamı erimiş, dönemin bitmesine 4 ay kala 609,09 TL enflasyon alacağı doğmuştur.

Aynı şekilde;

  • 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun doğan alacağı 652,71 TL,
  • 7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin doğan alacağı 740,23 TL,
  • 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun doğan alacağı 067,47 TL,,
  • 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin doğan alacağı 716,14 TL,
  • 12/3 derece ve kadrodaki bir teknisyenin doğan alacağı 684,39 TL,
  • 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) doğan alacağı 133,85 TL’dir.

Hülasa tüm unvanlardaki kamu görevlilerinin aylıklarına Ocak ayında yılın ilk altı ayı için yapılan % 7,5’lik sefalet artışı dönemin bitmesine 4 ay kala tamamen erimiş ve bu oranını tamamından fazla enflasyon alacağı doğmuştur. Kamu görevlileri ve emeklileri, yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde Temmuz ayına kadar enflasyon kayıplarını sineye çekmeye, açlık ve yoksullukla birlikte yaşamaya devam edeceklerdir.                             

BASIN BÜROSU

 

SEÇİLMİŞ BAZI UNVANLARDAKİ MEMURLARIN AYLIKLARINDA 2022 YILI YILBAŞINDA YAPILAN % 7,5\’LİK ARTIŞ MİKTARINA GÖRE ŞUBAT  AYI ENFLASYONU KAYIP VE ALACAK MİKTARLARI (TL)
UnvanıDerece/
Kademe
Ocak 2022 % 7,5 artış miktarı (TL)Şubat ayı enflasyon kayıpları (TL)Şubat ayı Enflasyon alacağı (TL)
HİZMETLİ12/1325,34934,42-609,09
MEMUR9/1348,641.001,34-652,71
ÖĞRETMEN7/1395,391.135,62-740,23
HEMŞİRE-LİSE12/3382,521.098,65-716,14
PRATİSYEN DR8/3570,181.637,65-1.067,47
UZMAN DR1/4697,172.002,38-1.305,22
TEKNİSYEN BÜRO11/1365,561.049,95-684,39
TEKNİKER BÜRO1/4474,561.363,02-888,46
MÜHENDİS BÜRO1/4605,631.739,49-1.133,85
ŞB MD1/4592,371.701,39-1.109,02
Hesaplamalara; aile yardımı, diğer ödemeler ile sendika aidatı, BES ve benzeri kesintiler dahil değildir.

Bir yanıt yazın