KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU (KPDK) TOPLANTISINDA HAVANDA SU DÖVÜLDÜ

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU (KPDK) TOPLANTISINDA HAVANDA SU DÖVÜLDÜ.
TOPLANTIDAKİLERE 4/C’LİLERİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLACAĞI AÇIKLANDI.

30 Kasım 2015 pazartesi günü Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman Soylu’nun başkanlığında yapılan toplantıya, Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK ile 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların başkan veya temsilcileri katıldı.
Adı üstünde, DANIŞMA kurulu. Yani gelin, konuşun ve sonra gidin.
Yılda iki kez (Mart ve Kasım) toplanan KPDK ile ilgili düzenleme 4688 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde şu şekildedir:

“Kamu Personeli Danışma Kurulu (3)
Madde 21 – Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla; Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Devlet Personel Başkanından oluşur. Kurula gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de davet edilebilir.
28 inci maddede belirtilen toplu sözleşme konuları ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, Kurulda değerlendirilir.
Kurul, her yıl mart ve kasım aylarında toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.”

Kamuoyunda günlerce tartışılan ve BASK olarak aslı astarı yok dediğimiz “iş güvencesi” konusunun da KPDK gündeminde olacağı varsayımıyla milyonlarca memurun gözü kulağı da bu toplantıdaydı..
Toplantı, katılan konfederasyon ve sendikaların yıllardır yaptıkları gibi, boş ve tribünlere oynayan konuşmalarla geçti.
Sayın Bakanın açılış konuşması, konfederasyon başkanlarının konuşmaları ve atışmaları, kurula sunulan ama asla tartışılmayan ve görüşülmeyen göstermelik raporlar. Zaten birkaç saatlik toplantılarda başka bir şeyin de yapılması mümkün değil.
İnternet sitelerine bakılacak olursa; Kamu-Sen 51, Memur-Senn 43 başlık altında taleplerini sıralamış. KESK’in talepleri ile 11 hizmet kolu temsilcilerininkiler de cabası.
Tabii memurlar da merak edip soruyor: Madem toplu sözleşmede 213 kazanım elde ettiniz, bu 51 madde o zaman aklınıza gelmemiş miydi, diye.

KPDK toplantısında ne konuşulduğundan ziyade ne konuşulmadığı önemli.
Konuşulmayanlar kamu görevlilerinin asıl sorunları ve çözüm yolları.
Daha açık bir ifade ile toplu sözleşme konusu olmayan sorunlar ve çözüm yolları. Mesela, kanunun görüşülmesini emrettiği ama görüşülmeyen memurlara İKRAMİYE verilmesi gibi.

Toplantıdan çıkan herkes basına savaş kazanmış kahraman edasıyla demeç veriyor, “Şunları şunları dedim, hem de aslanlar gibi!” diye.
Ama hep aynı şeyler söyleniyor, hep aynı üslupla.
Eğer o toplantılarda yol alınamıyorsa, toplantılara katılmayın.
Eğer toplantılar verimli olmuyorsa verimli hale getirin.
Eğer sorun yasada ise hazır hepiniz orada iken ortaklaşa yasa değişikliği için düğmeye basın.
Toplantıda daha nelerin konuşulduğundan ziyade yapılacağı belirtilen konulara bakılacak olursa, Sayın Bakanın açıkladığı ve iktidar partisinin seçim bildirgesinde yer aldığı gibi, 4/C kapsamında çalışanlar 4/B kapsamına geçirilecek.
Bir de üniversite mezunu olup bürolarda “memur” işi yapan işçilerin kadroya geçirilmesi konuşulan, daha doğrusu Sayın Bakanın konuştuğu önemli konular arasında.
Diğer konular mı?
Toplu sözleşme metninde yer alan 25 temenni maddesinde olduğu gibi; “Çalışmalar devam ediyor efendim!”

BASK BASIN SEKRETERLİĞİ

Bir yanıt yazın