BASK Basın Açıklaması

SEÇİM MAĞLUBU MEMURLARA BİR DARBE DE ENFLASYONDAN!
BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Bayram Zengin bir basın açıklaması yaparak; açıklanan Kasım ayı TÜFE oranı ile seçimlerin asıl mağlubu memurların bir darbe de enflasyondan aldıklarını belirterek, memur ve emeklilerin cepten yemeye devam ettiklerin söyledi.

MEMUR VE EMEKLİLERİ CEPTEN YİYOR.
BASK Genel Başkanı Bayram ZENGİN, basın açıklamasında şöyle dedi:
“TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Kasım ayı enflasyon oranı (TÜFE) % 0,67 artarak, 2015 yılının ilk 11 aylık enflasyonu % 8.58 olarak gerçekleşmiştir.
Memur ve emeklilerine, 2015 yılının ilk altı aylık enflasyon farkı ile birlikte Ocak ve Temmuz aylarında yapılan toplam % 7,76 oranındaki artış ile Kasım ayının % 8,58’lik enflasyonu karşılaştırıldığında, memur ve emeklilerin Ekim ayından itibaren cepten yediklerini ortaya çıkarmıştır. Kasım ayı sonu itibariyle memur ve emeklilerinin % 0,82 oranında enflasyon alacağı doğmuştur.
Kayıp sadece enflasyon farkından kaynaklanan kayıpla sınırlı kalmamıştır.
Memur ve emekliler yıllık büyümeden refah payı alamamaktadır.
Sözleşmeli personel ile üst düzey kamu görevlilerinin aylıklarında; yüzde 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine geçiş nedeniyle Nisan ayında başlayan ek vergi kayıpları, Kasım ayı itibariyle tüm memurları kapsamıştır.
Aylığından başka geliri ve yasa gereği ikinci bir iş veya gelir getirici bir iş yapması yasak olan memurların serbest meslek erbabı ile aynı kefeye konularak aynı vergi diliminden vergi ödemeye mecbur bırakılması memurlara yapılan bir zulümdür. Aynı zulümden her yılın yılın son aylarında asgari ücretlilerde nasibini almaktadır.
Ayrıca Eylül ayından itibaren tüm memurların aylıklarından emeklilik kesintisi artırılarak 19,84 lira ek kesinti yapılmaktadır.
2014 yılının ödenmeyen ortalama % 5’lik enflasyon kaybı dikkate alındığında toplam kayıplar katlanarak artmaktadır.
Türkiye büyürken, büyümeden pay verilmeyen memur ve emeklileri “enflasyona ezdirmedik” masalı ile oyalanmaktadır.

SEÇİMLERİN ASIL MAĞLUBU MEMURLAR
7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin asıl mağlubu memurlar olmuştur.
Ne iktidar partisinin ne de muhalefet partilerinin uçan kuşa vaatte bulunduğu seçim bildirgelerinde memurlara yer verilmemiştir.
Liderlerden, ne seçim meydanlarında ne de TV programlarında memurları hatırlayan çıkmamıştır.
Bu nedenle seçimlerin gerçek ve asıl mağlubu memurlar olmuştur.
Anlaşılan siyasi partiler, yandaşları olan sendikalarla memurları rehin aldıklarını düşünmeye devam etmektedir.
Seçim mağlubu memurlar, açıklanan Kasım ayı TÜFE oranları ile bir darbede enflasyondan yemiştir.
HÜKÜMET PROGRAMINDA MEMUR YOK
Seçimlerden sonra kurulan 64. Hükümetin programında memurların talep ve beklentilerine ilişkin hiçbir husus bulunmamaktadır.
Hükümetin ilk 100 gününde gerçekleştireceği acil eylem planında da memurlara ilişkin hiçbir husus bulunmamaktadır.
İktidar, gerekçe olarak yeni imzalanan toplu sözleşme ile memurların taleplerini karşıladıklarını ileri sürmektedir.
Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmede. 4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesi uyarınca görüşülmesi gereken 17 başlıktan ikramiye ve harcırah, doğum ve ölüm yardımları dahil 7 maddesi hiç görüşülmemiş, diğer konular da yüzdelik artışa bağlanmıştır.
TBMM’ye sunulan 2016 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında toplu sözleşme ile belirlenmesi gereken harcırah konusunun, hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesi, sadece yetkili sendikaların ayıbı değil, 4688 sayılı Kanunun da açıkça ihlalidir.
Hükümeti; 4688 sayılı yasayı ihlal ederek harcırah konusunu nasıl tek taraflı olarak belirliyorsa, hayırlı bir ihlalde daha bulunarak memurlara ikramiye verilmesi konusunu da aynı şekilde ve acil eylem planına dahil ederek çözmeye, böylece kamu işçilerinde olduğu gibi memurlara da ikramiye verilmesini sağlamaya davet ediyorum.”

BASK BASIN BÜROSU

Bir yanıt yazın