GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde yeni oluşturulan ve hali hazırda var olan birçok görevin karşılığı olan personel unvan olarak bulunmamaktadır.

Bu sebeple birçok personel, bu görevleri vekâleten ya da tedviren yerine getirmektedir.

Bu durumu ortadan kaldırmak ve çalışan memur personeli teşvik amaçlı gerekli koşulları taşıyan personelimizin niteliklerini taşıdığı yeni görevlerde hizmet verebilmeleri için, acilen ve düzenli olarak kurum içi görevde yükselme sınavı yapılmalıdır.

Görevde yükselme sınavı en kısa sürede ve tamamen liyakate dayalı bir şekilde yapılmalıdır. Bu sınavla boş görevler liyakat sahibi personel tarafından yerine getirilecek ve aynı zamanda personelimize teşvik olacaktır.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde Şef ve Müdür ihtiyacı had safhadadır.

Müdür ve Şeflerin idare etmesi gereken birimler şuan vekâleten yürütülmektedir…

Hatta bazı birimlerde bir kişiye birden çok şeflik ya da müdürlük vekâleten verilmektedir. Bunun yanında da bazı birimlerde bu kadrolar tamamen boş olarak durmaktadır.

Mevcut Teknik Şef, Tekniker, Teknisyen vb. gibi unvana sahip personellerin olması gerektiği birimlerde değil de, alakası olmayan birimlerde çalıştığı bilinmektedir. Bu sebeplerden dolayı çalışan personeller iş motivasyonlarını kaybetmekte ve işe olan aidiyetlerini sorgular hale gelmektedirler.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının kurum ihtiyaç durumuna göre yapılması gerekmektedir.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde en son sınav ise 2019 yılında yapılmıştır.

Ömer YILDIZ(BUSEN Sivas İl Temsilcisi)

One thought on “GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

  1. asaleten atanmadığın yerde vekaleten ne amaçla bakılır bunu bir sorgulamak lazım bence. Kurumda üretim ve onarım faaliyetlerinden çok, torpille bir yerlere gelebilme entrikaları var. o kadar çok kızakta personel var ne bir iş yapıyorlar ne de üst yönetimden bu kişiler hakkında bir tasarruf var. iş yapmadan çalışmadan maaş almak….. Maalesef Türkiye’ nin her yerinde bu gibi işler var ve devam etmekte. İnsan ilk önce kendinden sorgulamalı…

Bir yanıt yazın